30 ĐỀ THI THỬ 2022 HÓA HỌC - Thầy Phạm Thắng

image description
55,000 đ
- +
Thêm vảo giỏ hàng

30 ĐỀ THI THỬ 2022 HÓA HỌC - Thầy Phạm Thắng

Mã Sách: H385

Giới thiệu

❌ Sách 30 ĐỀ THI THỬ 2021 gồm 2 phần: - Phần 1: 10 ĐỀ TỔNG ÔN - Phần 2: LIVESTREAM chữa chi tiết. ✍️ Biên soạn: Thầy Phạm Thắng (mỗi đề 40 câu / phủ hết chương trình THPT)
`

Chi tiết sản phẩm

❌ Sách 30 ĐỀ THI THỬ 2021 gồm 2 phần:
- Phần 1: 10 ĐỀ TỔNG ÔN
- Phần 2: LIVESTREAM chữa chi tiết.
✍️ Biên soạn: Thầy Phạm Thắng
(mỗi đề 40 câu / phủ hết chương trình THPT)